Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Gymnastiken i HGF
HGF har två olika inriktningar - Barngymnastik och Truppgymnastik. 
Inom barngymnastiken finns det fr o m VT18 dels Familjegrupper och Barngrupper. Här är träningarna inriktade på rörelse och träning på de 12 grundformerna, för truppgymnastiken är träningen inriktad på att lära sig övningar inom truppgymnastikens tre discipliner - matta, hopp och fristående. Truppgymnastiken är i sin tur uppdelad i Basgrupper, Breddgrupper och Tävlingsgrupper.

Vi försöker hela tiden att öka antalet gymnaster och det som krävs är ledare och halltider. Till VT18 har vi fått in ett antal nya ledare och lyckats få till halltider på Talavidsskolan och Norrängsskolan. Tiderna i Sporthallen och Gamla Idrottshuset är fullt utnyttjade.

Tack vare de nya ledarna så har vi lyckats öka antalet gymnaster till f.n. strax över 300, men vi hoppas kunna närma oss 350 till terminens slut.

Gruppstruktur VT2018
 Grupptyp Antal grupper och gymnaster Träning
 Familjegrupper 2 st, totalt 30 gymnaster 1 tim/veckan
 Barngrupper 3 st, totalt 65 gymnaster 1 tim/veckan
 Basgrupper 4 st, totalt 85 gymnaster 1 tim/veckan
 Breddgrupper 3 st, totalt 60 gymnaster 2-3 tim/veckan  (2 olika pass)
 Tävlingsgrupper 3 st, totalt 71 gymnaster 6-10 tim/veckan (3 lr 4 olika pass)


Gruppstruktur HT2017
 Grupptyp Antal grupper och gymnaster Träning
 Barngrupper 2 st, totalt 50 gymnaster 1 tim/veckan
 Basgrupper 3 st, totalt 66 gymnaster 1 tim/veckan
 Breddgrupper 2 st, totalt 50 gymnaster 3 tim/veckan (2 olika pass)
 Tävlingsgrupper 3 st, totalt 67 gymnaster 6-10 tim/veckan (3 lr 4 olika pass)


Ifall man inte kan gå på en träning pga bortvaro eller sjukdom så ska man i god tid meddela det till ledaren. De yngre grupperna brukar meddela via sms till ledaren, medan de äldre brukar ha en sluten facebooksida där de lägger in denna sorts meddelande. 

Även ledaren ska anmäla inställda träningar i god tid - detta görs oftast via mail eller facebooksida. Vi försöker oftast lösa träningen med reservperson eller att hjälpledarna får ansvar för att aktivera barnen istället för att helt ställa in träningen - dock måste då träningen anpassas till den nivån som närvarande ledare har utbildning för. Ibland kan frånvaron bli akut och kanske lösas genom att ett par grupper tränar ihop. 

Det kan förekomma oanmälda samträningar med andra gymnaster - inom gymnastiken är vi vana vid att samsas både om lokalen och närvarande ledare. Ibland samtränar man helt tillsammans eller så är man bara samtidigt i samma lokal. Ett tillfälle kan vara när en grupp som ska iväg och tävla behöver köra ett par extra pass utanför sina ordinarie träningstider och då får de oftast dela lokal med en annan grupp.

Om du har ett barn som är känsligt för förändringar som byte av ledare och/eller andra gymnaster på plats så bör du informera ledaren om detta. Vi kan inte lova att det inte blir sådana byten, men vi kan försöka uppmärksamma situationen ifall vi vet om det. Även du som förälder har ett ansvar att här stötta ditt barn så att det blir naturligt att flera kan vara i hallen samtidigt och att det kan vara olika ledare.

Våra Ledare
Alla våra ledare ska vara medlemmar i vår förening och ha utbildning på den nivå de är tränare. Gästledare kan vara inbjudna till specifika träningar och behöver då inte vara medlemmar i vår förening, dock ska de alltid ha rätt utbildning. Alla ledare arbetar ideellt i vår förening - vi utbetalar endast mindre arvoden.

I alla grupper finns minst en ledare som genomgått utbildning hos Svenska Gymnastikförbundet. Utbildningen är lägst på den nivå som behövs för att träna den specifika gruppen. Till sin hjälp har ofta ledaren en eller flera hjälpledare - detta kan vara andra gymnaster eller föräldrar. Gymnasterna ska minst ha Hjälpledarutbildning, men de kan också ha en högre utbildning och ändå vara hjälpledare. Föräldrar kan vara hjälpledare i Barn och Basgrupper utan utbildning, men vi förespråkar alltid att även de ska gå minst Basutbildningen.

Föreningen bekostar alla utbildningar för sina medlemmar - en förutsättning är dock att man arbetar som ledare ett par terminer efter genomgången utbildning.

För att gymnasterna ska få träna på fria rotationer (volter) krävs dels en speciell nivå på utbildning hos ledaren, men även en speciell försäkring som föreningen tecknar. Den försäkringen tecknar föreningen för Basgrupper och uppåt.

För att få tävla inom truppgymnastik krävs att föreningen tecknar en Tävlingslicens - det görs automatiskt för våra tävlingsgrupper och efter behov kan den även tecknas för våra Breddgrupper om de ska vara med på en tävling.

Alla våra gymnaster och ledare är försäkrade såsom medlemmar i föreningen - olika försäkringsnivåer beroende på träningsnivå.

Våra Ledare är föreningens viktigaste del - det är de som ser till att ditt barn får hålla på med gymnastik!

Vi behöver alltid fler som hjälper till!!  Är du intresserad så prata med någon ledare eller maila oss 

Terminstider
Barngrupper
Hösttermin - slutet av augusti till mitten av december
Vårtermin - mitten av januari till slutet av april

Bas- och Breddgrupper
Hösttermin - slutet av augusti till mitten av december
Vårtermin - mitten av januari till slutet av april, ev. kan några träningar läggas i maj

Tävlingsgrupper
Hösttermin - mitten/slutet av augusti till mitten av december
Vårtermin - mitten av januari till slutet av maj, ev. kan några träningar läggas i juni

Datum för terminens exakta start- och slutdatum läggs in som nyhet på hemsidan

Avgifter
Alla som är verksamma inom vår förening måste vara medlemmar och betala medlemsavgift - storleken på denna beslutas på varje årsmöte och för närvarande är det 250kr/år och person.

För att delta som gymnast i vår verksamhet betalar man även en Träningsavgift som är olika beroende på hur många timmar gruppen tränar och vilken typ av försäkring föreningen behöver betala för de övningar som den specifika gruppen gör.
Träningsavgifter HT2017
 Barngrupper 500 kr/termin
 Basgrupper 800 kr/termin
 Breddgrupper 1300 kr/termin
 Tävling nivå 1 1600 kr/termin
 Tävling nivå 2 1800 kr/termin

Från och med höstterminen 2017 så förskottsfakturerar vi våra terminsavgifter till alla som tränat terminen innan. 
Anledningen är att vi ska få en rimlig chans att fylla på grupperna från kön så att de är fulla när terminen startar. Tidigare rutin där varje gymnast skulle meddela ifall de ville fortsätta eller ej fungerade inte utan många grupper hade tomma platser en bra bit in på terminen - platser som skulle kunna fyllas med någon ifrån kön. Den som förskottsbetalar har garanterat kvar sin plats till nästa termin.