Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Medlemskap
Alla som är verksamma i vår förening - gymnaster, ledare eller styrelseledamöter - är medlemmar i vår förening, betalar medlemsavgift och har en rösträtt på vårt årsmöte.

Tyvärr har vi en ganska lång kö in till vår verksamhet (20180817 = över 400 st), men utan en anmälan så finns du inte i våra register och kan inte heller få något erbjudande om träningsplats. Anmälan gör du under rubriken "Köanmälan" till vänster.

Föreningen drivs enbart av ideellt arbetande personer vilket innebär att vi inte har någon som sitter på ett kansli och kan svara på telefon - vi har därför beslutat att vårt kommunikationssätt är via mail.

Det är därför jätteviktigt att du i din köanmälan anger en mailadress som du ofta läser av och även kollar din skräpkorg. Speciellt viktigt är detta under juli/augusti och januari/februari då det är tidpunkterna då vi fyller på i våra grupper.

OBS! Skulle vi inte få kontakt med dig när vi skickar ut erbjudande om träningsplats så måste vi tyvärr ta bort dig ifrån kön - vi kan inte ha köande som vi inte får kontakt med för då kommer vi aldrig att kunna nå dig med ett erbjudande.
Det är alltså väldigt viktigt att du svarar även om du inte vill ha den erbjudna platsen.

När du kommit in i vår verksamhet så använder vi oss av förskottsfakturering som metod för att markera att man vill fortsätta - endast betalningen ger dig en plats till terminen därefter. Fakturorna för hösten har således förfallodag 0630 och för vårterminen 1230 - perioden mellan förfallodatum och terminernas start använder vi till att erbjuda de köande de träningsplatser som ej är betalda. 

Vi måste ha en effektiv, enkel och enhetlig rutin för att säkerställa vilka lediga platser som vi kan erbjuda till dem som står i vår kö. Rutinen med förskottsbetalning gäller samtliga - barngymnaster till tävlingsgymnaster och även barn till ledare.