SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Medlemskap och allmän info

Allmän info

 

Huskvarna GF är en ideell förening och styrs av föreningens stadgar. Beslutande organ är följande:

Utdrag ur våra stadgar:

--------------

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

---------------

 

Styrelsen har det ekonomiska ansvaret och tar beslut om alla träningsavgifter, försäljningar, hyrda halltider, tävlingar mm - själva medlemsavgiften fastställs på Årsmötet. Styrelsen kan vid var tid ta beslut om ändringar förtutom att ändra medlemsavgiften.

 

Medlemskap

 

Som medlem i vår förening har man både rättigheter och skyldigheter.

Utdrag ur våra stadgar:

---------

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av
föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar,
bestämmelser och beslut.
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av föreningen,
• skall betala medlemsavgift senast det inför varje termin angivna datumet, samt de övriga
avgifter som beslutats av föreningen.

Alla som är verksamma i vår förening - gymnaster, ledare eller styrelseledamöter - är medlemmar i vår förening, betalar medlemsavgift och har en rösträtt på vårt årsmöte.

------------

 

I samband med att man betalar medlemsavgift så godkänner man även att följa föreningens stadgar och regler.

 

Länk till våra stadgar:

Stadgar Huskvarna GF

 

 
Resurser i föreningen
Föreningen drivs i dagsläget till största delen av ideellt arbetande personer.
Vi har ingen administrativ personal vilket bl a innebär att vi inte har någon som sitter på ett kansli och kan svara på telefon - vi har därför beslutat att vårt kommunikationssätt är via mail.
 
Administrativa hjälpmedel
Under våren 2021 införde vi ett nytt system avseende anmälan till vår verksamhet och därför stängde vi möjligheten att ställa sig i kö. 
Vi använder oss av digitala hjälpmedel så långt det är möjligt för att kunna driva föreningen med de resurser vi har tillgängliga.
Som medlem i vår förening behöver du använda appen Sportadmins Medlemsapp för att där kunna ta del av träningsschema, svara på våra kallelser, läsa våra utskick och se vår hemsida på ett och samma ställe.
Vi förutsätter att du som medlem tar del av informationen i appen så att vi inte behöver skicka ut separata mail om inställda träningar mm - alla medlemmar får kallelser till träningarna 2 dagar innan och grundregeln är att kommer ingen kallelse så är det ingen träning. 
 
Anmälan och villkor för anmälan
OM och NÄR det finns platser lediga att anmäla sig till så kommer det att synas på denna sida. Vi kommer att annonsera ca 1 vecka innan vilket datum som anmälningsmöjligheten blir öppen. Du kan gå in i förväg och se vilka grupper som kommer att ha öppna anmälningar. 
 
Vid anmälan till en grupp på distans har du 14 dagars ångerrätt i enlighet med svensk lag. Utöver det erbjuder vi att fram till terminsstart häva din anmälan och få hela träningsavgiften återbetalad. Om hävandet av köpet sker efter att licensavgifter betalats för gymnasten återbetalas träningsavgiften minus licensavgifterna. Meddela oss per mail om du vill häva ditt köp.
 
Om du av någon anledning vill säga upp din plats från terminsstart och fram till att halva terminen (15/4 respektive 15/10) gått kan halva träningsavgiften återbetalas. Efter att halva terminen passerat görs inga återbetalningar av terminsavgift. 
 
Medlemsskapsavgiften återbetalas ej efter 14 dagars ångerrätt.