Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Terminen startar
2018-08-27 08:58
En del grupper har redan startat höstterminen - andra startar denna vecka.

Alla som tidigare gått på vår gymnastik och betalat in terminsavgiften i förskott har en träningsplats + alla nya som har fått ut erbjudanden om plats och tackat ja. Vissa grupper har bytt namn, tid och plats och det har gått ut i mail till samtliga ovanstående.

Vi tar INTE in några gymnaster spontant - alla måste gå via kön och först få ut ett erbjudande ifrån oss. Ledarna måste hitta namnet i gruppen för att du ska få vara med. Vi har nästan 450 st som anmält sig till kön under 2017/2018 och vi gör allt för att följa turordningen.

Våra tävlingsgrupper och breddgrupper har redan startat terminen.
Ett par Basgrupper har haft sin första träning 18/8 då vi ej hade någon träning för dem 25/8.

Följande grupper startar denna vecka:
Måndag 27/8 kl. 17-18, Gamla Idrottshuset  - Barngrupp Rubin
Måndag 27/8 kl. 18-19, Gamla Idrottshuset - Basgrupp 1 Mixed II

Tisdag 28/8 kl. 17-18, Gamla Idrottshuset - Basgrupp 1 Mixed III

Onsdag 29/8 kl. 16-17, Talavidskolan - Familjegrupp Äpplet
Onsdag 29/8 kl. 17-18, Talavidskolan - Barngrupp Apelsin

Torsdag 30/8 kl. 17-18, Södergårdsskolan - Barngrupp Smaragd

Lördag 1/9 kl 17.30-19.00, Gamla Idrottshuset - Basgrupp 2 Mixed I
Borttag ifrån vår kö ! OBS!
2018-08-20 14:02
Vi skickar ut erbjudanden om träningsplatser inför varje termin och tyvärr är det många som vi aldrig får något svar på och vi får då ingen information om intresset att börja i vår förening fortfarande kvarstår.

Det är var och ens ansvar att i anmälan lägga in mailadresser som man ofta läser av, men tips är att inte använda en jobbadress eftersom man kan byta arbetsgivare och då troligen inte kommer ihåg att uppdatera uppgifterna i vår köanmälan.

Det är också var och ens ansvar att kolla så att våra mail inte lägger sig i er skräpkorg - det är inställningar i var och ens mail som tolkar ifall våra mail ska klassas som skräp eller ej - inget som vi kan göra något åt.

Får vi inget svar på våra erbjudanden så går frågan vidare till nästa i kön, men vi har mycket svårt att behålla personer i kön som vi inte får kontakt med, dvs de erbjudanden som vi ej får något svar på. Vi kommer därför under hösten att ta bort samtliga ifrån vår kö som har fått erbjudanden ifrån oss, men som inte svarat på dem - vi noterar alltid på varje person om vi fått kontakt eller ej.

Tips! Titta igenom era inkorgar och även skräpkorgar så att det inte ligger något obesvarat mail. 
Idag har vi ca 400 st som anmält sig till vår kö så det är inte hållbart att hålla kvar en plats ifall man inte aktivt svarar på de erbjudanden vi skickar ut.

Erbjudande om träningsplats skickas ut under juli/augusti och januari/februari - så mailadressen du anger måste kunna läsas under dessa perioder.Nu skickas erbjudanden om träningsplats ut!!
2018-07-25 09:40
Till höstterminen har vi endast ett begränsat antal platser att erbjuda då så många av våra gymnaster vill fortsätta. De som tidigare tränat hos oss har möjlighet att garantera sin plats till kommande termin genom att betala terminsavgiften senast 2018-06-30 - obetalda fakturor tolkas som att man inte vill fortsätta och dessa platser fyller vi nu genom att erbjuda platser till de som står i vår kö.

OBS! Alla erbjudanden kommer ut via mail, men det finns risk att din maillåda har regler som gör att det lägger sig i din skräpkorg - så se till att ha uppsikt även där. De allra flesta som blir erbjudna plats har köat sedan 2017 och tyvärr har vi en extremt lång kö - idag står ca 420 st barn/ungdomar i vår kö, trots att vi konstant ökar antalet gymnaster - 225 HT17, 350 VT18 och troligen 400 HT18...

Planeringen för denna termin har även innehållit en minskad halltid i Sporthallen Huskvarna - en tid vi tidigare alltid fått hyra, det har inneburit ett enormt pussel med nya hallar, nya dagar och nya tider som måste passa de ledare som ska leda gruppen. Efter mycket nedlagd tid har vi äntligen fått till ett schema som fungerar under denna terminen - till nästa termin ska vår nya hall vara klar och då får vi helt andra förutsättningar för truppgymnastiken, men även mycket bättre för barngymnastiken som då kan få alla våra tider i Gamla Idrottshuset.
Köhantering - beslut av styrelsen
2018-07-18 10:51
Köande barn
För att vi ska kunna ha en effektiv hantering av alla de som köar till vår verksamhet så har styrelsen tagit beslutet om att man max får 2st erbjudande om träningsplats - tackar man nej även till förslag nr 2 så tas man ur kön.

Alla ni som redan har fått 1 eller 2 erbjudanden kommer att få ett separat mail om detta och om den regel som gäller.

Idag har vi en kö på över 400 st - nästan alla anmälningar är inkomna 2017 eller 2018. Vi har ökat antalet gymnaster från ca 225 HT2017, till ca 350 VT2018 och vi tror att vi kanske kommer att närma oss 400 st till HT2018 - trots att vi tar in fler och fler så ökar alltså vår kö och intresset för gymnastik.
Fortsätta med gymnastiken till hösten?
2018-07-02 10:25
Ni kommer väl ihåg att kolla i era mailkorgar - även skräpkorgen - efter höstens faktura som har förfallodatum 2018-06-30 ?

Betalningen av fakturan gör att ni behåller er träningsplats - om den inte betalas så kommer din plats att erbjudas någon som står i vår kö.OBS! Nya datum för beställning av profilkläder
2018-06-19 12:38

Vi har fått information ifrån Vera Sport att de ändrar sina datum för sista beställningen av profilkläder för att klara sina leveranstider. Se datum nedan - här är manualen för hur du beställer HGF-kläder.


Observera att första gången måste du dels skapa konto hos Vera Sport och sedan maila dem för att få det knutet till just vår förening. Tänk därför på att göra detta i god tid innan sista beställningsdag.2018

15/8

15/9

15/10

15/112019

15/1

15/2

15/3

15/4

15/5

Nyheter från våra grupper
Vår nya hall, 11/04 13:55 
Vår nya hall, 19/03 08:52 
Vår nya hall, 20/11 09:09 
Vår nya hall, 19/10 11:34