SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Mål: Att kunna erbjuda givande och utvecklande gymnastikträning som bygger på träningslust och inkludering där alla får vara med så länge som möjligt.
 
Med vårt mål i åtanke arbetar vi utifrån modellen nedan. I denna modell blir det ett tydligt flöde för gymnasterna i föreningen och naturliga skiften i gruppstrukturerna. Grupperna för gymnaster under 13 år är indelade efter ålder och grupper över 13 år är indelade efter nivå. Gränserna är satta utifrån gymnastikförbundets tävlingsklasser samt riksidrottsförbundets riktlinjer om elitsatsning och toppning.

I tabellen och flödesschemat ovan visas föreningens gruppstruktur och hur gymnaster förflyttas mellan grupperna. För alla grupper finns det ålderskrav och övningsmål. Övningsmålen är i de yngre grupperna satta som något för ledarna att sträva efter och som ett krav för de som kommer utifrån och vill börja träna i föreningens truppgrupper. I de äldre grupperna kommer det vara ett övningskrav för att gå från trupp 2 till trupp 1.
 
Varför lägger vi upp det såhär?
Vi har organiserat om vår verksamhet för att den ska gå i linje med Riksidrottsförbundets riktlinjer. Där framgår exempelvis att barn under 12 år inte får delas in efter nivå. 
 
Hur fungerar det i barn- och familjegrupperna?
I barn- och familjegrupperna kommer vi att erbjuda så många grupper som vi har ledare till och grupperna tränar 1 timme per vecka. Här kan man träna från att man är 3 år gammal till och med året man fyller 6 år. Dessa grupper tävlar inte utanför föreningen. Övningsmål finns som en riktlinje för ledare vad de förväntas lära ut. Lediga platser att släpps även till nybörjare under augusti och december/januari.  För att bli ledare här krävs inga förkunskapskrav utan bara en vilja att lära sig något nytt och att förmedla träningsglädje. Här är föräldrar utan gymnastikbakgrund mer än välkomna som ledare!
 
Hur fungerar det i truppgrupperna?
I truppgrupperna kommer vi att erbjuda en grupp på respektive nivå. Alla våra trupper tränar minst en gång i veckan i vår fina trupphall och tränar minst 2 gånger per vecka. Grupperna tränar olika många gånger i veckan och ofta längre träningspass än i barngrupperna. Truppgymnast blir man året man ska fylla 7 år om man inte aktivt väljer att träna i en breddgrupp.
 
I de yngre grupperna (under 13 år) är övningsmålen menat som en guidning till ledarna för att veta vad gymnasterna förväntas ha lärt sig innan nästa grupp. I de äldre grupperna (13år+) är övningsmålen mer att betrakta som ett krav för när gymnasten ska byta grupp. I samtliga truppgrupper är övningsmålen från gruppen innan att betrakta som ett krav för de som kommer utifrån och vill börja i föreningen.
 
Gymnaster kommer att erbjudas att tävla från och med terminen de blir truppgymnaster men krav på tävling kommer inte att ställas förrän de tränar i trupp 2 och 1. Inga av grupperna ställer formella krav på närvaro utan träningen ska bygga på frivillighet och glädje. Däremot kan närvaro påverka möjligheterna att få tävla. Det fungerar däremot inte att konstant missa en eller flera träningar per vecka utan målet måste vara att komma på samtliga träningar för att hänga med i övrigas utveckling. I eventuella problematiska fall kommer diskussion behöva tas mellan ledare och gymnaster för att diskutera fortsatt träning.

Hur fungerar det i breddgrupperna?
Breddgrupperna kan kort beskrivas som en förlängning av barngrupperna. De riktar sig till gymnaster som vet från början att de inte vill tävla eller gymnaster som vill börja med gymnastik senare i livet. Här finns inga krav på vare sig övningar eller närvaro utan träningen anpassas efter individerna. Gruppen ska också ge möjlighet för de som vill att senare bli truppgymnaster, förutsatt att man uppfyller övningsmålen för
truppgruppen man vill in i.